Jakiej pomocy szukać u notariusza?

Notariusz to zawód prawniczy. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu dobrami, będącymi przedmiotem umowy. Polskie prawo przewiduje wymóg aktu notarialnego dla niektórych czynności prawnych, pod sankcją nieważności. Jakie to czynności? I jakie usługi świadczy notariusz?

Jakie czynności wymagają dla swojej ważności aktu notarialnego?

Akt notarialny jest podstawowym dokumentem sporządzanym przez notariusza. Jest to szczególna forma umowy. Niekiedy wymuszona jest ona przez przepisy prawa, natomiast jej wybór może być również wolą stron. Prawo cywilne nakazuje zawarcie umowy w tej formie m.in. dla:

-umowy o przeniesienia wieczystego użytkowania,

-umowa o dział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość,

-umowa sprzedaży nieruchomości,

-umowa zobowiązująca do zbycia spadku,

-oświadczenie darczyńcy przy umowie darowizny,

-zrzeczenie się własności nieruchomości,

-umowa spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną, -odpowiedzialnością oraz statut spółki akcyjnej,

Jakie inne usługi świadczy notariusz?

Wykorzystując formę aktu notarialnego, możemy udać się do kancelarii notarialnej, celem sporządzenia testamentu w tej formie, tudzież majątkowej umowy małżeńskiej. Notariusz poza sporządzaniem aktów notarialnych, spisuje protokoły, sporządza protesty weksli i czeków, przyjmuje dokumenty na przechowanie, doręcza oświadczenia, sporządza na żądanie stron projekty aktów, czy też odbiera oświadczenia o przyjęciu tudzież odrzuceniu spadku.

Podsumowując katalog spraw, z którymi możemy zwrócić się do notariusza jest bardzo szeroki. Przed wyborem kancelarii notarialnej warto zapoznać się z ofertą dostępną na stronie https://www.notariuszgniezno.com/. Należy jednak pamiętać, że powinna to być osoba wzbudzająca zaufanie, gdyż powierzamy jej sprawy dużej wagi.

Rozpowszechnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 3 =